Natur & Jagt

Dyssegaard er beliggende i et yderst naturskønt – og beskyttet område, hvilket i sagens natur også indbefatter et stort og varieret dyreliv. I sommerhalvåret frekventerer en stor mængde gæs og ænder de nærliggende søer. Denne enestående smukke mangfoldighed bliver krydret med ravnens skrig - hejrens fiskeri - og ikke at forglemme havørnens kontrol af sø, skov og de nærliggende strande. Råvildt, dåvildt, ræv og hare lægger endvidere dagligt vejen forbi Dyssegaard, og er man tålmodig anlagt vil det være muligt at iagttage vildtet på klods hold. Floraen på gården samt naboskovene er endvidere stor og varieret, og Dyssegaard afholder derfor naturarrangementer for interesserede!